Uw cijfers

Wij begrijpen dat u als zelfstandig ondernemer niet altijd bezig wilt zijn met cijfers. Uw talenten liggen wellicht op geheel ander vlak. Toch geven ze u een goed beeld van hoe uw onderneming ervoor staat. En of u wellicht bij zou moeten sturen. Dit inzicht verzorgen wij graag voor u. Of samen met u.

Met plezier houden wij ons bezig met uw:

Uw financiële administratie

Wij begeleiden u graag bij het verwerken van uw administratie. In welke mate hangt af van uw wensen. U kunt uw financiële administratie geheel of gedeeltelijk aan ons uitbesteden. Ook adviseren wij u desgewenst bij het opzetten van een meer efficiënte of een compleet nieuwe financiële administratie.

Uw jaarrekening

Uw jaarrekening is een belangrijk instrument. U legt er verantwoording mee af. Maar het is ook een belangrijk middel voor uzelf: een goede jaarrekening laat zien op welke vlakken u uw onderneming kunt verbeteren. Wij zorgen er niet alleen voor dat uw jaarrekening aan alle eisen voldoet, maar ook rapporteren we onze bevindingen en geven u, indien gewenst, advies over de mogelijkheden om uw bedrijfsvoering te optimaliseren.

Uw tussentijdse cijfers

Tussentijdse cijfers vertellen u waar u staat. Door het regelmatig opstellen hiervan kunt u meten of uw verbeteracties een positief effect hebben op uw rendement en of eventuele bijsturing noodzakelijk is. Dat voorkomt verrassingen en zorgt voor proactiviteit. Uw vaste aanspreekpunt binnen ons team helpt u hier graag bij.

Uw fiscale aangiften

Belastingregels zijn soms ingewikkeld en vaak aan verandering onderhevig. Het is logisch dat u niet op de hoogte kunt blijven van deze specialistische kennis. Wij staan u hierin graag bij. Bijvoorbeeld bij de aangifte van uw inkomsten-, omzet-, en/of vennootschapsbelasting.

Uw salarisadministratie

Een salarisadministratie kan complex zijn, zeker voor kleinere ondernemingen. De steeds veranderende wettelijke eisen vragen om een zorgvuldige en specialistische behandeling. Uw vaste aanspreekpunt binnen ons team verwerkt alle gegevens tijdig en op de juiste manier voor u en uw medewerkers. Daarnaast helpen wij u bij het opstellen van arbeidscontracten en andere arbeidsrechtelijke zaken, indien gewenst uiteraard.